Svi znamo da kamenac nije potreban našem bojleru. Na našem području, on je neizbežan, jer je u našem vodovodu tvrda voda koja ostavlja kamenac u vidu naslaga na grejaču. Na žalost kamenac nije moguće izbeći, a sve što je potrebno jeste redovno čišćenje kamenca u bojleru.

Zašto je važno redovno čistiti kamenac?

U slučaju da zapostavimo bojler i ne radimo redovno održavanje i servis bojlera, posebno grejača, koji je najvažniji deo bojlera i direktno zaslužan za zagrevanje vode u bojleru, što je i glavna funkcija bojlera, možemo računate na posledice.Pre svega to je nakupljanje kamenca u bojleru, a to samim tim znači i sporiji rad grejača.

Redovno čišćenje kamenca u bojleru  pomaže da sačuvamo grejač, pa samim tim i bojler. Životni vek grejača se time produžava, a bojler je funkcionalniji, to dovodi do toga da ćete uvek imati tople vode, da nećete morati da čekate satima na toplu vodu i da ćete ostati bezbedni tokom tuširanja.

Koje su posledice ako ne čistite kamenac na vreme?

Sa druge strane, ako ne radite redovno čišćenje kamenca u bojleru možete očekivati puno problema. Problemi postaju veći, što je veća količina nakupljenog kamenca. Veliki broj ljudi potpuno zapostavi redovno servisiranje bojlera i jednu od najvažnijih operacija tom prilikom čišćenje kamenca u bojleru i vremenom značajno uništava svoj bojler.

Stvar je u tome, da ako se kamenac ne čisti on se taloži na grejaču i stvara prepreku. Grejač u tom slučaju ima barijeru zmeđu sebe i vode. Što je količina kamenca veća, odnosno barijera, to će se voda sporije zagrejati, jer grejač troši energiju i time prvo zagreva kamenac, pa tek onda vodu. Na ovaj način bespotrebno se gubi energija, pa imamo mnogo utrošene energije, a malo zagrejane vode.

Šta ako bojler ne zagreva vodu?

Ukoliko imate problem sa bojlerom koji više ne zagreva vodu kao ranije i potrebni su sati, kako bi se voda za tuširanje ugrejala, najverovatnije imate problem sa nakupljenim kamencem, na grejaču.

Ako nije kasno, pozovite vodoinstalatere, da vam urade servis bojlera i očiste kamenac sa grejača. Tada će grejač ponovo biti funkcionalan kao i pre. U slučaju da ste ovaj problem zanemarili, može doći do ozbiljnog problema sa grejačem, koji troši veliku količinu energije i pokušava da zagreje vodu ispod velike količine kamenca, te može doći do pregrevanja grejača, kada ćete morati da ga u potpunosti zamenite.

Ko je zadužen za čišćenje kamenca u bojleru?

Čišćenje kamenca u bojleru, obavezno prepustite vodoinstalateru. Sigurni smo da ne želite da vam grejač ostane oštećen, zato će biti potrebno da pronađete iskusnog vdoinstalatera. Ne brinite, čišćenje kamenca je jedna od najčešćih usluga, koje vodoinstalateri rade, kada su u pitanju bojleri. Zamena grejača je takođe česta i radi se u slučaju kada čišćenje kamenca više ne pomaže ili kada je problem u samom grejaču. Kako bi čišćenje kamenca bilo urađeno kako treba, potrebno je da  se uradi kvalitetno i polako, na takav način da se grejač ne ošteti, ali ni ostali delovi u bojleru.

Zašto je grejač najvažniji deo svakog bojlera?

Grejač je direktno zadužen za zagrevanje vode, a ako on ne radi kako bi trebalo, imaćete neke od najčešćih problema. Sporo zagrevanje vode je jedna od njih, a u direktnoj je vezi sa radom grejača. Kada je potrebno i do nekoliko sati da se voda zagreje, to znači da grejač radi punom parom, ali ne uspeva da zagreje vodu, jer greje kamenac koji se nataložio. Što više kamenca ima, to će biti potrebno više vremena da se voda zagreje. Na taj način i sam grejač se oštećuje, jer koristi suviše veliku energiju kako bi dao svu svoju snagu da dođe do vode i zagreje je, a ne može od kamenca koji mu stoji kao prepreka. Na taj način  bespotrebno se gubi  puno energije,  a ne postiže se pravi efekat.

Šta kada kamenac nije krivac za loš rad grejača?

Ponekad se dešava da je grejač lošeg kvaliteta i da prestane sa radom, a da to nema veze sa nakupljenim kamencem. primer za to je kada kupite novi grejač, ugradite ga, a on se pokvari naon nekog vremena, tako to ne zagreva vodu, potrebno mu je puno vremena za zagrevanje ili čujete pucketanje u bojleru. Tada je obično krivac loš kvalitet grejača, a ne kamenac.

Kako možete da znate da li je problem grejač ili kamenac?

Kako biste utvrdili pravi razlog, potrebno je da angažujete vodoinstalatera. On će pronaći pravi razlog  i uraditi popravku. Ukoliko nema kamenca, najverovatnije se radi o lošem kvalitetu grejača. Tada će vodoinstalater zameniti grejač novim i tada bi trebalo da bude sve u redu. Ukoliko ustanovi da se kamenac nakupio, očistiće kamenac i bojler će ponovo zagrevati vodu. Vodoinstalatera možete pitati i za svaki drugi savet oko održavanja i korišćenja bojlera, kao i kako da prepoznate određene kvarove u bojleru.