Zastava Srbije je reprezent ponosa i identiteta srpskog naroda. Sa svojim horizontalnim prugama crvene, plave i bele boje, ona nosi bogatu istoriju. Pored toga, uz himnu i grb, zastava predstavlja jedan od tri simbola Republike Srbije.

Usvojena u sadašnjem obliku 2010. godine, ona sadrži i grb Srbije, koji dodatno naglašava istorijske korene i nacionalnu tradiciju. Kroz vekove, zastava je pratila narod u borbi za nezavisnost, slobodu i jedinstvo, postajući neizostavan deo srpske kulture.

Istorijski razvoj

Srednjovekovni period

U vreme vladavine dinastije Nemanjić, dvoglavi orao i srpski krst postali su prepoznatljivi simboli srpske heraldike

Dvoglavi orao predstavljao je moć i uticaj, povezujući Srbiju sa vizantijskim nasleđem, dok je srpski krst sa četiri ocila bio označavao hrišćanstvo i državnost. 

Ovi motivi su korišćeni na zastavama, pečatima i grbovima, označavajući teritoriju pod vlašću Nemanjića i ističući njihovu suverenost.

Period vladavine Osmanlija

Tokom osmanske vladavine, bilo kakve naznake srpske države nisu mogle biti javno istaknute, ali su sačuvane kroz narodnu tradiciju, predanja i pisane dokumente. Nacionalne vrednosti su se prenosile kroz generacije, održavajući svest o identitetu i prošlosti. 

Tokom Prvog srpskog ustanka 1804. godine, ove tradicionalne vrednosti oživele su u borbi za oslobođenje od Osmanlija, dok je Drugi srpski ustanak 1815. godine dodatno učvrstio težnju ka obnovi državnosti.

Kneževina i Kraljevina Srbija

Nakon sticanja autonomije, Kneževina Srbija usvaja trobojku sa horizontalnim prugama crvene, plave i bele boje. Ova zastava postaje predstavnik novog početka i napretka. Kada je Srbija 1882. godine proglašena kraljevinom, na zastavu je dodat grb, koji je sadržao dvoglavog orla i krst. 

Grb je naglašavao kontinuitet sa tradicijom srednjeg veka i označavao suverenost nove monarhije. Kroz sve ove periode, zastava Srbije je evoluirala, prilagođavajući se promenama političkog i društvenog konteksta, ali je uvek održavala kontinuitet borbe i jedinstva srpskog naroda.

Jugoslovenski period

Tokom postojanja Kraljevine Jugoslavije, srpska zastava je doživela značajne promene. Nakon ujedinjenja 1918. godine, zastava Srbije je postala deo jugoslovenske trobojke sa horizontalnim prugama plave, bele i crvene boje. Ona je označavala jedinstvo južnoslovenskih naroda i zajednički identitet nove države.

Nakon Drugog svetskog rata, osnivanjem Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, došlo je do daljih promena. Tadašnja zastava je zadržala tradicionalne boje, ali je u njen centar dodata crvena petokraka zvezda, koja je isticala socijalističke vrednosti i jedinstvo svih republika unutar Jugoslavije.

Uticaj jugoslovenskog identiteta bio je značajan, jer je zastava morala da reflektuje zajedničke vrednosti i ciljeve svih naroda unutar federacije. Iako je zastava Srbije izgubila svoju individualnost, ostala je prepoznatljiv deo šireg jugoslovenskog simbola, predstavljajući istovremeno tradiciju, ali i nove političke ideale.

Savremena zastava

Nakon raspada Jugoslavije početkom devedesetih godina, Srbija je ponovo usvojila svoju prepoznatljivu trobojku sa horizontalnim prugama crvene, plave i bele boje. Povratak ovoj zastavi označio je novi početak i reafirmaciju nacionalnog identiteta u novim političkim okolnostima.

Godine 2010, Srbija je usvojila sadašnju zastavu koja uključuje grb. Grb, smešten blizu jarbola, sadrži dvoglavog orla sa krstom i četiri ocila, što, ponovo, ukazuje na kontinuitet sa srednjovekovnim nasleđem i državničkom tradicijom. 

Ovaj korak učvrstio je vezu između prošlosti i sadašnjosti, podsećajući na istorijske vrednosti i kulturno nasleđe.

Današnja trobojka Srbije predstavlja sintezu prošlosti i modernog državnog identiteta.U svim važnim trenucima, od sportskih manifestacija do državnih ceremonija, ona ponosno ističe svoje boje i grb, povezujući generacije u zajedničkom duhu.

Boje i grb

Zastava Srbije nosi bogatu simboliku kroz svoje boje i grb. Crvena boja predstavlja hrabrost i krv onih koji su dali živote za slobodu. Plava ukazuje na nebo, visinu i slobodu. Bela boja je na zastavi govori o čistoti, ali i pravdi. Ove boje zajedno govore o istorijskom jedinstvu i slobodi srpskog naroda.

Grb Srbije, smešten na zastavi, sadrži dvoglavog orla koji ima poseban značaj. Ovaj orao potiče iz vremena vizantijske tradicije i predstavlja moć i dvostruku suverenost, ukazujući na svetovnu i duhovnu vlast. Krst sa četiri ocila, prisutan u grbu, poznat je kao srpski krst i ukazuje na pravoslavnu veru i istorijsku povezanost sa hrišćanstvom. Ocila se često, mada pogrešno, tumače kao četiri ćirilična slova „S“, koja se odnose na moto „Samo sloga Srbina spašava“.

Svi simboli na zastavi Srbije su duboko ukorenjeni u srpskoj istoriji i kulturi. Dvoglavi orao i srpski krst koriste se vekovima na zastavama, grbovima i drugim heraldičkim simbolima, reflektujući borbu za slobodu, veru i identitet. 

Kroz ove elemente, ona ne samo da predstavlja državu, već i podseća na bogato nasleđe i kulturne vrednosti koje su oblikovale narod kroz vekove.

Korišćenje i isticanje u svakodnevnom životu

Zastava Srbije ima značajnu ulogu u svakodnevnom životu i upotrebljava se na mnogim državnim i javnim manifestacijama. 

Na Dan državnosti, 15. februara, srpska trobojka ponosno vijori širom zemlje, dok se na sportskim događajima, kao što su utakmice reprezentacije, često viđa u rukama navijača. Takve prilike pružaju mogućnost građanima da pokažu svoj nacionalni ponos i jedinstvo.

Zastava se koristi i tokom značajnih proslava i ceremonija, kao što su državni praznici, vojni parade i kulturni događaji. Njeno prisustvo na tim manifestacijama podseća na istorijske vrednosti, kulturno nasleđe i državnost Republike Srbije.

Kada su u pitanju zastave Srbije, online prodaja je dostupna na sajtu: https://jarbolizastave.com/zastave/srpske-zastave/. Ovaj sajt omogućava svakome da lako nabavi zastavu i izrazi svoj patriotizam u svakodnevnom životu, bilo da se radi o kućnoj upotrebi ili javnim događanjima. 

Tako zastava Srbije ostaje stalni predstavnik nacionalnog identiteta i ponosa.

Zanimljivosti

Zastavu Srbije kroz njenu dugu prošlost prate brojne zanimljivosti. Ovo su samo neke od njih:

  • Tokom Prvog svetskog rata, srpski vojnici su nosili zastave sa njima na Solunski front, istučući otpor i hrabrost. 
  • U Drugom svetskom ratu, partizani su koristili zastave sa crvenom petokrakom, koje su ukazivale na borbu protiv fašizma. 
  • Zastava Srbije je bila istaknuta i na Himalajima. U maju 2000. godine, Dragan Jaćimović, srpski alpinista, postavio je zastavu Srbije na vrh Mont Everesta, najvišu tačku na svetu. Na vrhu himalaja ona je predstavljala trijumf i težnju ka dostizanju novih visina – doslovno i metaforično.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here