Štednja u evrima je izbor mnogih kojima visina kamatne stope nije jedina odrednica pri odluci o vrsti štednje. 

Banke su jedina mesta koje daju kamatnu stopu na deponovanje novca, novac čuvaju i garantuju vraćanje. Zbog toga je u Srbiji sve više štednih računa, a sve manje slamarica koje kriju novac.

Slamarice možda jesu prošlost, ali štednja u evrima nije, naročito ako se sredstva čuvaju dugoročno i ne planira se trošenje u kratkom roku. Dinar je već dugo na stabilnom nivou, ali ako se građani osećaju sigurnije sa deviznom štednjom ili imaju neki drugi razlog – sada imaju odlične uslove za štednju u stranoj valuti.

Štednja u evrima – kakve su opcije za štednju u bankama

Banke i za štednju u devizama prave posebne programe pa svaka valuta ima svoje podsticaje i organizuje se onako kako to klijentu odgovara.

Očekuje se dalji rast kamatnih stopa pa će klijenti biti više nego zainteresovani za deponovanje novca i sve veći iznos će ostavljati za neke buduće troškove.

Štednja u evrima se ne razlikuje od bilo koje druge štednje. Klijent uplaćuje novac na poseban štedni račun, koji je isključivo štedni račun u evrima i ima strogo definisane uslove za tu konkretnu štednu partiju.

Prva i osnovna odrednica jeste da se definiše koja je vrsta štednje u pitanju – štednja po viđenju ili oročena štednja u dinarima.

Prva opcija – po viđenju je opcija kod koje je niža kamata stopa, ali je novac uvek na raspolaganju za povlačenje. Zbog tog činioca banka ima manje interesa da daje višu kamatnu stopu pa je ovde zarada dosta niska.

Ipak, nju klijenti biraju jer na ovaj način na sigurnom mestu čuvaju novac koji ipak donosi neku zaradu i osiguran je od strane naše države. Takve pogodnosti nije moguće ostvariti u kućnim uslovima.

Osim toga, pandan tome bi bilo da se iznajmi bankarski sef za čuvanje novca, ali je štednja u evrima jedini način gde vama plaćaju za deponovani iznos.

Za razliku od prve verzije, oročena štednja u evrima ima definisan rok i novac se podiže tek nakon isteka perioda. Ovde banka vidi svoj interes jer je sigurnija u oročeni period i novac može da koristi sve dok isteka štednje pa je i kamata viša.

Danas je moguće dobiti kombinovanu štednju u smislu da se čak i kod oročene štednje delimično povlači neki iznos u slučaju da je to neka vanredna situacija, a da se pri tome ne remeti proces štednje.

Pre deponovanja se definišu uslovi: visina kamatne stope, sistem isplate ostvarene kamate i period štednje, a onda se pristupa započinjanju perioda štednje koji donosi i druge pogodnosti.

Dopunske usluge banke uz otvoren štedni račun

Bilo da govorimo o dinarskoj ili štednji u evrima, banka promoviše svoje usluge pa je ovo idealna prilika da se klijent odluči i započne korišćenje i drugih usluga.

Uz štedni račun se često besplatno dobija i tekući račun, a uz njega i pristup online aplikacijama za pristup računima, mogućnost apliciranja za kredite i druge promotivne usluge kojima su klijenti zadovoljni.

Banka ima interes da snizi cenu ili ih nudi besplatno jer posredno ostvaruje veliku korist. Naime, ona itekako zaradi kroz višestruke kamate kada korisnici počnu da koriste usluge pa ne čudi što je promotivna ponuda sve obimnija i veća.

štednja u evrima
Pixabay.com

Bankarska štednja je najbolji način da se čuva višak sredstava do nekih budućih troškova. Moguće je imati više štednih računa što treba koristiti za najbolji rezultat. 

Čak i kod štednje u evrima možete štedeti jedan deo novca po viđenju, jedan oročeno na kraći period, jedan dugoročno…greške nema jer je zarada zagarantovana, a uz celokupnu ponudu banke i druge pogodnosti pristup novcu će biti mnogo lakši.

Pronađite banku sa najboljim uslovima i dozvolite da vaš novac počne da zarađuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here