Grafologija je nauka koja se bavi analizom rukopisa. Na osnovi analize rukopisa otkrivaju se osobine ličnosti. Naš rukopis je poput našeg DNK ili otiska prsta. U eri digitalizacije sve manje koristimo papir i olovku, ali na sreću i dalje su u upotrebi. Vaš rukopis je vaša lična karta. Na osnovu rukopisa, mnogo toga možete saznati kako o sebi tako i o drugima.

Jak pritisak na papir tokom pisanja

Ovakav način pisanja je karakterističan za ljude kod kojih postoji potisnuta agresija. Imaju potrebu za dominacijom i osvetoljubivi su.  Osećanja su im snažna i dugotrajna, posebno kada su u pitanju situacije u kojima su se osetili povređenima.

Slab pritisak na hartiju tokom pisanja

Bezvoljni, apatični, nesigurni ljudi u sebe najčešće pišu tako da ostavljaju jedva vidljiv trag na papiru. Vrlo često su skloni lakom odustajanju bez obzira čime se bave. Nailazak na prvu prepreku je dovoljan da odustanu. Prisutan je nedostatak ambicije kod ovih ljudi kao i sklonost ka depresiji.

Neujednačenost pritiska na papir

Postoje ljudi koji kada pišu na momente imaju jači pritisak olovke na papir, a zatim slabiji. Tokom pisanja primetan je čas jači čas slabiji pritisak. Istraživanja su pokazala da su takvi ljudi skloni čestim promenama raspoloženja. Lako se užive u tuđa osećanja. Emotivni su, ali žele da se odupru autoritetima. Kolebljivi su, bilo šta da je u pitanju.

Ravnomeran ujednačen pritisak

Ljudi koji ovako pišu su emocionalno stabilni. Tolerantni su i veoma racionalni bez obzira šta da je u pitanju. Ovakav način pisanja je karakterističan za emocionalno i socijalno zrelu ličnost. Ljudi za koje je karakterističan ovaj način pisanja detaljno planiraju svaki svoj potez u životu. Razmišljaju i o mogućim posledicama, trudeći se da im stvari ne izmaknu kontroli.

Dalje, što se tiče rukopisa, grafolozi tumače različite karakteristike ljudi sa zaobljenim rukopisom, uglastim slovima, kao i onim izveštačenim rukopisom. Pod pojmom izveštačenog rukopisa se podrazumevaju slova sa raznim dodacima i ukrasima.

Zaobljenost slova

Ljudi koji pišu zaobljena slova su prema mišljenju stručnjaka empatični. Puni su razumevanja za druge. Blagi su u svojim postupcima a drugima se obraćaju biranim rečima. Karakteristika ljudi sa ovakvim rukopisom je da će vam ponuditi pomoć i pre nego što je potražite. Dovoljno je da im se učini da ste u problemu.

Uglasta slova

Uglasta slova posebno u kombinaciji sa brzim pisanjem odaju emocionalno hladnu osobu. Egoistični su i nisu skloni kompromisima. Najvažnija im je lična udobnost i ne opterećuju se mnogo osećanjima drugih.

Izveštačen rukopis sa raznim dodacima

Osobe koje tokom pisanja ukrašavaju slova (spontano, ne nakon pisanja kako bi skratili dosadu) su sklone narcisoidnosti. Osobe koje ovako pišu okarakterisane su kao egocentrici. Skloni su da nipodaštavaju druge ističući svoj autoritet.

Grafolozi nam otkrivaju karakteristike ličnosti osvrćući se na veličinu slova. Znamo da neki ljudi pišu izuzetno velika slova, dok neki drugi pišu veoma sitnim slovima. Postoje rukopisi sa zbijenim i povezanim slovima, kao i rukopisi sa nepovezanim, odvojenim slovima.

Velika slova

Izuzetno velikim slovima pišu ljudi koji su sigurni u sebe, ali odlikuju ih i druge karakteristike. Grafolozi smatraju da su ljudi koji u pisanju koriste veoma velika slova preterano darežljivi. Imaju naglašenu potrebu da pomažu drugima. Njihov životni moto je biblijsko pravilo – „Daj i daće ti se.“

Sitna zbijena slova

Ovakav rukopis je karakterističan za ljude koji su preterano štedljivi. Sitničavi su, ali ih odlikuje i unutrašnja napetost. Smatra se da ljudi koji pišu sitnim zbijenim slovima imaju neke unutrašnje konflikte koje ne uspevaju da reše.

Povezana slova

Ljudi koji povezuju slova tokom pisanja su prvenstveno druželjubivi. Lako se prilagođavaju. Odlikuje ih emocionalna stabilnost i optimizam. Za njih važi pravilo da se lako uklapaju i prilagođavaju drugima.

Nepovezana, odvojena slova

Ovakav rukopis imaju introvertni ljudi prema tvrdnji grafologa. Ljudi sa ovakvim rukopisom su najčešće usamljeni i imaju strah od vezivanja. Imaju poteškoća u socijalizaciji i najsigurniji su kada se oslanjaju isključivo na sebe.

Baveći se analizom rukopisa, grafolozi nam otkrivaju karakteristike ljudi čiji se rukopis ogleda u nagibu slova.

Nagib slova s leva na desno

Kod ljudi kod kojih su slova nagnuta napred (s leva na desno) izražena je potreba za nežnošću. Potreba za ljubavlju i osloncem. Ljudi za koje je karakterističan ovakav rukopis teže za nekim u koga mogu imati apsolutno poverenje i na koga se mogu osloniti.

Nagib slova s desna na levo

Ukoliko su vam slova nageta unazad (s desna na levo) vi uporno pokušavate da potisnete želju za intimom. Ljudi koje karakteriše ovakav rukopis imaju strah od potpunog predavanja drugima. Ma koliko osećali bliskost sa nekim oni imaju svoj intimni kutak u koji niko nije dobro došao.

Neujednačen nagib slova

Postoje ljudi koji tokom pisanja koriste neujednačen nagib slova. Slova su im nageta napred i povremeno ih iznenada usprave. Karakteristično za ove ljude je da imaju izraženu potrebu za ljubavlju. Izuzetno su popustljivi prema onima koji su im dragi, ali povremeno dolazi do otrežnjenja. To se najčešće dešava kada im se učini da drugi zloupotrebljavaju njihovu dobrotu.

Ovo su samo neke od karakteristika koje nam grafolozi otkrivaju a mnogo ih je. Ukoliko vam se dopao ovaj tekst predlažemo vam da analizirate svoj rukopis ili rukopis vama bliskih ljudi. Dobijena saznanja ukoliko želite podelite sa nama, kako bismo razmenili mišljenja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here