Ukoliko ste se nekada našli u situaciji da vam je potreban strični prevod nekog teksta, verovatno ste imali dilemu kome se obratiti. Iako postoji jaka konkurencija među prevodilačkim agencijama, posebno u većim gradovima, bitne su neke karakteristike koje pojedine agencije razlikuju od drugih. Kako odabrati kvalitetnu i profesionalnu agenciju za prevođenje? Kako uskladiti cenu i kvalitet prevoda, kao i  koji su kriterijumi ključni da biste napravili pravi izbor, saznaćete u nastavku ovog teksta. 

Profesionalne prevodilačke agencije vode računa o svojoj reputaciji. Iskusni prevodioci su njihov ključni resurs. Vrlo vešto usklađuju cenu i kvalitet, gradeći na taj način dugoročnu saradnju sa klijentima. Poštuju rokove i izlaze u susret svim vašim zahtevima. 

Iskustvo prevodilaca je veoma važno 

Ako  vam je potreban  prevod pravnih dokumenata, odnosno dokumenata za koje je neophodno znanje te oblasti, možete potražiti usluge sudskog tumača. Danas, brojne prevodilačke agencije u svojoj ponudi imaju usluge sudskih tumača za sve svetske jezike. 

Ukoliko vam je potreban prevod nekog opšteg teksta, možete angažovati agenciju koja ima iskusne prevodioce. To što možda vi ili neko od vama bliskih ljudi perfektno priča neki strani  jezik, ne znači da će potpuno tačno uspeti da prevede tekst. 

Ključni kriterijumi su spoj cene i kvaliteta

Bez obzira na to koji biznis je u pitanju, od ključnog značaja je vrhunski  kvalitet. Još ukoliko je odnos cene i kvaliteta srazmeran, sasvim je sigurno da ćete postati redovan klijent određene agencije za prevođenje. Kvalitet i cena su ključni kriterijumi svakog dobrog poslovanja, kao i svake kompanije koja planira da opstane na tržištu. Isto je i u prevodilačkoj industriji. 

Budite obazrivi, posebno ukoliko vam neko ponudi prevod po daleko nižoj ceni od uobičajene. Najčešće je u pitanju prevod niskog kvaliteta. Ovakav vid poslovanja generalno je neodrživ dugoročnije. Dobar prevodilac, bez obzira na to da li je u pitanju prevod sa srpskog na neki strani jezik ili obrnuto, uvek će ispoštovati smernice i napomene klijenta. Odnosno, nakon prevođenja će proveriti prevedeni tekst i uskladiće terminologiju. Naizgled, u pitanju su sitni detalji, ali njima se postiže što precizniji i verniji prevod originala. 

Lektura i korektura teksta su sastavni posao kvalitetnog prevođenja

Da bi se održao visok kvalitet prevoda, lektura teksta je neizostavan deo i od toga zavisi finalni kvalitet prevoda. Kako bi kompletan posao bio vrhunski odrađen, neophodno je da prođe i finalnu proveru. Potrebno je da ga neko ko nije učestvovao u prevođenju stručno i objektivno oceni. Na taj način se proverava tačnost, smisao, terminologija kao i doslednost korišćenja termina kroz dokument. Kontrolor kvaliteta prevoda pored toga što će proveriti pravopis i gramatiku, obratiće pažnju i na konstrukciju rečenica. 

Dobra agencija gradi dugoročni odnos sa klijentima

Dobra prevodilačka agencija gradi dugoročne odnose sa klijentima. Neophodno je stvoriti obostrano poverenje koje se mora negovati. Kvalitetna usluga koju agencija pruža vremenom se neretko pretvara u dugoročnu saradnju na obostrano zadovoljstvo. Bez obzira na to da li je u pitanju fizičko lice ili je reč o kompaniji, odnos agencije prema klijentu mora biti maksimalno profesionalan, vrhunskog kvaliteta. 

Kvalitetne prevodilačke agencije poštuju dogovorene rokove

Vreme je najvažniji resurs. To je pravilo koje važi ne samo za dobro obavljanje posla, već se primenjuje i na najobičnije situacije u svakodnevnom životu. Isto važi i za prevodilačke agencije. Neretko se dešava da se pomeraju rokovi, čime se ne poštuju dogovoreni termini. To je veoma loša reputacija za svaku prevodilačku agenciju.  

Da li cena određuje kvalitet?

Cene usluga prevodilačkih agencija prvenstveno zavise od vrste prevoda koji vam je potreban kao i od dužine samog prevoda. Mada, činjenica je da su opšti prevodi dosta povoljniji u poređenju sa prevodima za koje je neophodno angažovati sudskog tumača.  

Ovo su samo neki od najvažnijih kriterijuma koje bi trebalo da ima kvalitetna prevodilačka agencija. Ali ne zaboravite da je dobra preporuka najbolja reklama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here