Ritmička gimnastika možda više i od drugih podtipova gimnastike razvija kooridinaciju, jer zahteva eleganciju, gracioznost i precinost pokreta.

Ritmička gimnastika prevazilazi okvire sporta, i prelazi u umetnost pokreta. Ritmička gimnastika je spoj sporta, plesa, i umetnosti. Ona koristi različite pokrete uz upotrebu rekvizita, kao što su čunjevi, lopte, grede, trake, obruči i na taj način razvija koordinaciju, na nekoliko načina.

Koordinacija pokreta i muzike

Moglo bi se reći da je ritmička gimnastika čak i složenija od gimnastike, jer uključuje i muziku koja se mora uklopiti u pokrete. Svaka ritmička gimnastičarka kao što ime kaže, mora uskladiti ritam muzike sa pokretom koji izvodi, uz to sve kontrolisati svoje telo, rekvizite i muziku, tako da sva tri elementa budu savršeno sinhronizovani.

Ova veština može se dovesti u vezu sa multitaskingom za koji je inače ženski pol prirodno nadareniji od muškog, pa stoga ne čudi što je ritmička gimnastika sport za devojčice.

Rad sa rekvizitima

Rad sa rekvizitima je takođe jedan od načina koji razvija koordinaciju. Potrebno je izuzetno puno snage, fokusa, discipline i vežbe, da bi se sinhroinizovali pokreti. Gimnastičarke prvo uče da kontrolišu svoje pokrete i telo u prostoru, pa se tek kasnije ubacuju i rekviziti a potom i muzika. Zbog toga je ritmička gimnastika jako teška i slojevita, ali i zanimljiva i dinamična. Veoma je teško uskladiti sva ova tri elementa, zbog čega se kooridnacija razvija na visokom nivou.

Kada gimnastičarke rade sa rekvizitima potrebno je da svi pokreti budu precizni i jasni, ali i da se prirodno stapaju.Radom sa rekvizitima razvija se fina motorika, dok se kontrolisanjem tela i pokreta tela razvija gruba motorika.

Takođe, gimnastičarke moraju imati dara da se kreću u prostoru i da ostvare harmoniju između proporcija sopstvenog tela u odnosu na prostor u kome se kreću. U gimnastici je važna i brzina reagovanja, pa gimnastičarke moraju da usklade brzinu i dinamiku svojih pokreta i celih figura i ravnomerno ih izvode, odgovarajućom brzinom.

Kontrola pokreta

Kroz ritmičku gimnastiku deca uče da kontrolišu svoje pokrete, što doprinsoi tome da vizuelno izgledaju skladno i uravnoteženo u svakoj situaciji.

Kontrola pokreta se vežba i bez i sa rekvizitima, ali svaka gimnastičarka prvo uči da ovlada svojim telom u prostoru i svojim pokretima, što je osnova i baza ritmičke gimnastike i gimnastike u celini.

Kontrolom pokreta se razvija i fina i gruba mortorika i korrodinacija, posebno sa rekvizitima i muzikom koja prati pokrete.

Muzika i ritam

Glavni element svakog časa ritmičke gimnastike je muzika, odnosno ritam koji prati figure i pokrete, zato dete uči o koordinaciji tako što uči da uskladi ritam muzike, taktove i pokrete, tako da sve deluje sinhronizovano.

U ritmičkoj gimnastici deca moraju da uče da povezuju sva ova tri elementa istovremeno što je savršena vežba za koordinaciju. Muzika daje ovom sportu tu dozu umetničkog elementa što ritmičku gimnastiku čini izuzetno zaniljivom. Zbog toga gimnastika za decu postaje jedan od najpopularnijih sportova.

Složene figure u ritmičkoj gimnastici

Složene figure i pokreti u ritmičkoj gimnastici kao što su rotacije, skokovi, piruete,, balanisranje jesu fizički i umno zahtevni i podrazumevaju balanisranje i fokus na izvođenje više pokreta u nizu, što doprinosi koordinaciji.  Za svaku gimnastičarku je važno da ume da drži ravnotežu tela u svako trentku, a često je to najbolja vežba za koordinaciju tela. Vežbe postaju još složenije kada dete uči da drži telo u ravnoteži, a uz to ubacuje i korišćenje rekvizita i muzike, što je sam vrh umestnosti ritmičke gimnastike.

Koordinacija je jedna od najvažnijih veština

Samo vežbanje kooridinacije ima svoje dobre strane i značaj za razvoj različitih veština i sposobnosti. Koordinacija je važna za fizički razvoj i umeće izvođenja fizičkih vežbi, zatim za razvoj motoričkih veština, kako finih motoričkih veština ( kao što su pisanje, crtanje, vezivanje pertli), tako i grube motoričke veštine kao što su trčanje, skakanje, bacanje). Sa razvojem sjajnih motoričkih veština deca mogu savladati razne zadatke i nove veštine koje ih čekaju u životu kroz školovanje i posao, ali i opšte funkcionisanje u životu.

Kooridnacija utiče  i na mentalni razvoj kod dece. Deca sa izraženom koordinacijom se lakše snalaze u prostoru i vremenu, brže misle i lakše dolaze do rešenja, od dece kod koje to nije izraženo.

Koordinacija utiče i na samopuzdanje, pa deca koja usvoje sve ove veštine osećaju se prilagođeno i spremno na nove situacije i izazove, takođe su i spremnija za socijalne interakcije od dece kojoj koordiancija nije jača strana.

Ova veština utiče na sve životne segmente i aspekte, zato je važno pronaći najbolji put kako bi se ona blagovremeni razvijala, od ranog detinjstva pa i tokom života.

Ritmička gimnastika je jedan od najboljih načina da se razvija koordinacija alii ma i drugih načina kao što su školske aktivnosti, društvene igre, slikanje, crtanje, kao i aktivnosti za razvoj grubih motoričkih veština.

Možemo reći da je ritmička gimnastima dobar izbor jer pored koorisnacije razvija i mnogo drugih važnih veština i to mnogo više od drugih sportova i aktivnosti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here