Prezentacija na stranom jeziku nije nimalo jednostavna i laka, štaviše može biti veoma stresno iskustvo. Činjenica je da ste mnogo opušteniji i da imate više samopouzdanja kada držite prezentaciju na svom maternjem jeziku, u svojoj zemlji. Međutim, postoje načini i sredstva koja mogu da vam pomognu da veoma dobro nastupite pred kolegama i poslovnim partnerima iz inostranstva. U nastavku teksta pročitajte više o tome kako da se pravilno pripremite za ovu vrstu prezentacije.

Kako se pripremiti za prezentaciju na stanom jeziku

Dobra priprema je važna za svaku vrstu prezentacije, a posebno za onu koju izvodite na stranom jeziku, bez obzira na to koliko ga dobro poznajete. Što manje dobro govorite i razumete jezik koji nije vaš maternji, to je priprema bitnija. Sa temeljnijom pripremom nastup će biti bolji. Stručnjaci savetuju da se za važne prezentacije prethodno sve formuliše pismeno, a da zatim neki izvorni govornik ispravi eventualne greške. Ispravljeni tekst treba naučiti napamet i više puta vežbati ispred ogledala ili pred prijateljima koji poznaju jezik na kojem će biti realizovana prezentacija. Ako među prijateljima nemate osobu koja dobro poznaje jezik na kojem treba da nastupite, za ove potrebe od velike pomoći može vam biti i prevodilačka agencija, koju možete angažovati u te svrhe. Tokom prezentacije možete imati pred sobom koncept u vidu ključnih reči, koji će pružiti odgovarajuću podršku za slučaj da „zakažete“. 

Dobra organizacija izlaganja

Organizujte izlaganje tako da ono ima uvod (pregled teme i pojedinačni aspekti), glavni deo (sve što je važno za temu),  rezime najvažnijih tačaka i dobar zaključak. Neka kretanje od jedne tačke ka drugoj bude prirodno, fluidno, smisleno, a glavna, takozvana crvena nit vaše teme, mora biti prepoznatljiva u svakom delu izlaganja. Stoga se preporučuje da na kraju svake tačke imate uvodnu i rezimirajuću rečenicu. Uvod, glavni deo i rezime treba zasebno i pojedinačno uvežbavati. Važno je da ne čitate sa papira, već da slobodno govorite i da vaše oči održavaju kontakt sa publikom. Naravno, možete koristite podsetnike u vidu kartica. Tako je i manji rizik da ćete zaboravite da publici kažete sve ono što ste želeli.

Vaša prezentacija mora imati jasnu strukturu. Poželjno je da rečenice budu kratke, jasne i jednostavne. Prezentacija treba da bude potkrepljena adekvatnim primerima, anegdotama i činjenicama koje ilustruju pojedinačne apstraktne ideje. Na kraju svakog dela podsetite publiku na suštinski odnos između dela koji ste upravo izložili i onog na koji prelazite. 

Vežbajte pred ogledalom ili pred prijateljima

Vežbanje pred prijateljima može vam mnogo pomoći. Potencijalne greške su manje uočljive kada govornik govori polako, jasno i razgovetno, te ponavlja važne tačke prezentacije. Prilikom nastupa na stranom jeziku, nisu važne samo prave reči, već i govor tela, pravilno držanje i gestovi. Što je prezentacija važnija, ona treba da izgleda opuštenije, sigurnije i prirodnije. Kontakt očima sa publikom je veoma bitan. Držanje tela mora biti pravilno (grudi napolje, leđa uspravljena, stomak uvučen), ali ne previše ukočeno. Govornik mora biti siguran, a njegov stav treba da odiše samopouzdanjem, te da, ako je moguće, nikada ne okreće leđa slušaocima. Govornici često izgledaju nesigurno jer ne znaju šta će sa rukama. One ne smeju biti u džepovima pantalona ili sakoa, već ih treba aktivno koristiti da bi se nenametljivim gestovima jasno istaklo rečeno. Treba se kloniti preteranih gestikuliranja, ali i ukočenosti pred publikom.

Prezentacija na stranom jeziku i kulturološke razlike

Kada je u pitanju prezentacija na stranom jeziku, treba da budete dobro upoznati sa pravilima poslovne komunikacije u drugoj zemlji. Konvencije u vezi sa stilom komunikacije kulturološki su veoma različite u zavisnosti od zemlje u kojoj nastupate. Veoma je važno imati u vidu posebne kulturološke razlike. Na primer, stil komunikacije je u Nemačkoj vrlo direktan, a govornik odmah nastupa in medias res, dok u nekim drugim zemljama govornici mogu započeti prezentaciju npr. anegdotom na temu koju predstavljaju i raditi na tome da najpre stvore opuštenu atmosferu. U SAD je prezentacija uvek vrlo interaktivna i živahna, dok u Nemačkoj publika sedi mirno, a prezentacija je sturkturirana na takav način da nema mesta za pitanja, koja bi mogla uznemiriti sagovornika. Takođe, za razliku od anglosaksonskih zemalja npr., nema mesta za humor tokom izlaganja, pa tako i aplauz na kraju izgleda drugačije nego u mnogim drugim zemljama. 

Nadamo se da smo vam savetima iznetim u ovom tekstu pomogli da se lakše i bolje pripremite kada je u pitanju prezentacija na stranom jeziku, što može biti od ključnog značaja za sticanje ugleda kod poslovnih saradnika iz inostranstva. Kada jednom steknete iskustvo izlaganja i prezentovanja na stranom jeziku, svaki sledeći put će biti bolji i lakši. Naravno, uvek je važna dobra, temeljna i kvalitetna priprema prezentacije ako želite da budete profesionalni i najbolji u svom poslu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here